Besøg https://tryllefloejten.kbhbarn.kk.dk/ for opdaeret hjemmeside
Sammenlignelig brugerinformation > Grundoplysninger

Adresse

August Wimmersvej 2
2500
Valby
36440906
ligarb@buf.kk.dk

Kontakt personer

Leder: Lise Garbers
Forældrerepræsentant: Morten Balstrup

Institutionstype og aldersgruppe

Integreret Institution
0-6 år
Vores vuggestue er opdelt i 2 stuer med hver 13 børn - vores stuer hedder Stjerneskuddet og Solstrålen
Vores børnehave er aldersopdelt i 5 grupper:
Verdensrummet for de 5 årige, Mælkevejen for de 4-5 årige, Ønskeøen for de 3-4 årige og
Græshopperne for de 2 - 3 årige og basisgruppen for 3-6 årige børn med autisme

Vi har en række spændende værksteder, som vi inddrager så meget som muligt i det daglige liv: musik, maler/konstruktionsværksted og legerum til bevægelsesleg.

Åbningstider

Tryllefløjten har åbent alle hverdage kl. 6-17
Vi har lukket alle helligdage, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag og dagene mellem jul og nytår.
Vi overholder retningslinjer for lukkedage som Københavns Kommune har fastlagt.


Modtagelse af børnene
Når I afleverer jeres barn i Tryllefløjten, skal I give en voksen besked om at barnet er kommet. Giv jer god tid, og fortæl os hvis barnet ikke har sovet godt, har været sent oppe eller andre ting der kan få indflydelse på barnets humør eller velvære resten af dagen. Giv også oplysninger om hvem der henter barnet, og hvad tid, eller andet der er vigtigt for os at vide.

Husk altid at sige til personalet, når I går.
En god aflevering giver en god dag for både børn og forældre.

Afhentning af børnene
Det er altid rart for barnet, hvis I har god tid, når I kommer for at hente det. Barnet kan have behov for at lege, eller gøre en aktivitet færdig. Det er ikke altid, vi har tid til andet end at udveksle korte beskeder med jer, da vi skal se efter de børn som ikke er hentet. Vi giver gerne et ord med på vejen om barnets dag og specielt sørger vi for at give besked såfremt der er sket noget i dagens løb, som har påvirket barnets trivsel.
Barnet må meget rydde op efter sig selv, inden det går hjem.
Børnene kan kun hentes af andre end forældrene, hvis der i forvejen er givet besked om hvem der henter.
Inden I går, skal I huske altid sige farvel til en voksen, således at vi altid har overblik over antal børn i Tryllefløjten.

Venteliste til institutionen

Ventelisten er suverænt styret af pladsanvisningen i Københavns Kommune. Pladsanvisningen kan kontaktes på telefon 3317 1000 eller pr. mail på pladsanvisning@buf.kk.dk.

Henvisning til eventuelle virksomhedsplan, brugerundersøgelse mv.

I marts 2007 gennemførte forældrebestyrelsen en brugerundersøgelse blandt institutionens forældre. I alt deltog 38 forældrepar, dækkende 40 børn i Tryllefløjten. Alle afgivne svar er lagt sammen, og der er udregnet et gennemsnit pr. spørgsmål og pr. institutionsgruppe (Børnehave/Vuggestue).

Der er spurgt ind til følgende områder:
Barnets generelle trivlsel, kommunikation, stimulationen og de fysiske rammer (ude og inde) samt opstart i institutionen/overgangen fra vuggestue til børnehave.

Generelt lå alle svar i intervallet 3,1 - 3,6 - altså områder, hvor forældrene er overvejende tilfredse. Det vigtigste naturligvis, at spørgsmålet "Jeg er tryg ved at have mit barn i Tryllefløjten" fik svarværdien 3,61 som gennemsnit i hele Tryllefløjten.


Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Tryllefløjten | August Wimmersvej 2 | 2500 Valby  | 36440906  | ligarb@buf.kk.dk
Gør denne side til din startside