Besøg https://tryllefloejten.kbhbarn.kk.dk/ for opdaeret hjemmeside
Personale
Leder
Lise
 
Garbers

Mine fortrukne værdier i ledelsesarbejdet er dialog, respekt, synlighed, åbenhed og anerkendelse.
Jeg lægger vægt på at skabe trivsel og nærvær, ved at være imødekommende.

Mit mål med min indsats er at skabe: -  et godt sted for børnene - en god arbejdsplads og en god økonomi.

Mit motto er: Struktur og kreativ tænkning går hånd i hånd.

Jeg har været leder i dette hus siden 1/4 2007.
Velkommen til Tryllefløjten


Pædagog i Verdensrummet
Lena
 
Kahr
Jeg brænder for at arbejde med de ældste børnehavebørn - Astronauterne. Mit speciale er sang - og musikpædagogik, samt skoleforberedende projekter ; historiske, natur videnskabelige og filosofiske -  Hvor jeg arbejder med så mange veje til læring som muligt.

Pædagog i Verdensrummet
Nanna
 
Sørensen
Nanna er  ansat i en pædagogstilling i Verdensrummet. Nanna er god til at lytte til børnene og giver dem en god oplevelse hver dag. Nanna er ved at uddanne sig til pædagog.


Pædagogmedhjælper i Verdensrummet
Mia
 
Bøje Sørensen
Jeg hedder Mia og jeg er pædagogmedhjælper i storbørns gruppen Mælkenvejen. Jeg holder meget af at lave historie fortællinger og kreative ting med børnene. 

Pædagog i Mælkevejen
Klaus
 
Christoffersen
Jeg hedder Klaus og er pædagog i Mælkevejen, hvor jeg også er trivsels ansvarlig
Det jeg brænder allermest for er idræt, bevægelse og de kreative ting. 
Jeg holder meget af at være udenfor hvor man kan bruge sin krop og sanser.

Pædagog i Ønskeøen
Eva
 
Kristiansen

Pædagog i Ønskeøen
Jacob
 

PGU i Ønskeøen
Tina
 
Warburg

Jeg er uddannet pgu’er. Jeg startede i vuggestuen, rykkede videre ned i græshoppehulen, hvor jeg er nu. Jeg fungerer som trivsels agent hvilket indebærer, at jeg især skal være særligt opmærksom på om der skulle være børn der ikke trives på stuen. Men også være med til at opretholde trivslen her i institutionen i fællesskab med de andre trivsels agenter.

Derudover kan jeg godt lide, at beskæftige mig med naturen samt at være kreativ.


Pædagog i Basisgruppen
Brigitte
 
Skov
Jeg er pædagog i Bassisgruppen og er særligt interesseret i sprog, krop og bevægelse. 

Pædagog i Basisgruppen
Gitte
 
Ag
Gitte er pædagog i Skattekisten. 

Pædagog hos Græshopperne
Nurgül
 
Caliskan

Jeg er uddannet pædagog. Jeg startede i et barselsvikariat i vuggestuen. Jeg blev så glad for huset, at jeg sprang til med det samme, da jeg fik tilbudt stillingen i græshoppehulen. Der er jeg så nu. Jeg fungerer som sprogansvarlig. Min opgave i forhold til det er, at have en særlig fokus på sprog generelt i arbejdet med børnene, men også i forhold til børn hvor der er brug for en særlig indsats.  Dette gør jeg bl.a. ved, at trække på min andre interesser som er sang, rytmik og rim, remser. Derudover er jeg også glad for kreative samt motoriske aktiviteter med børnene.


Pædagog hos Græshopperne
Karina
 
Beckett

PGU hos Græshopperne
Charlotte
 
Dalgaard
Charlotte er ansat i småbørns gruppen Græshopperne. Jeg kan lide at arbejde med god kontakt til det enkelte barn. Jeg fungere samtidig som trivselagent her på stuen. 

Pædagog i Solstrålen
Sanne
 
Johansen
Sanne er pædagog i vuggestuen(Solstrålen). Sanne er interesseret i børns sproglige udvikling.  


Pædagogmedhjælper i Solstrålen
Anders
 
Vestergaard
Nærvær og humor er vigtigt, for mig i min tilgang til børn. Jeg kan godt lide at inspirere børns fantasi, gennem kreative projekter, tegninger og leg.  

Medhjælper på Solstrålen
Cecilie Nielsen
 
Cecilie er medhjælper i vuggestuen

Pædagog i Stjerneskuddet
Karin Delfs
 
Jeg er elsker at være i vuggestuen, fordi det er et givende arbejde, med en masse skønne børn.
Jeg kan godt lide at lave kreative aktiviteter og rytmik/bevægelseslege sammen med børnene.
Jeg synes det er vigtigt med et godt forældresamarbejde.
Jeg ønsker at barnet skal få mest muligt ud af sin tid i vuggestuen

Pædagog på Stjerneskuddet
Carina
 
Damborg Jensen

Jeg er pædagog på stjerneskudet.
Jeg bræder for sang og rytmik og den sproglige udvikling.
Jeg er god til det kreative.


Medhjælper i Stjerneskuddet
Rikke
 
Tahani er medhjælper i vuggestuen. Tahani er glad for at give de små børn masser af god omsorg. 

Medhjælper i Stjerneskuddet
Siri
 

Runner i Tryllefløjten
Nanna
 
Hansen
Imødekommenhed, nærvær, omsorg og humor er nogle af nøgleordene i min tilgang til børnene

Økonoma
Maria
 
Trolle-Eng
Da vi er en del af Københavns kommunes madordning, sørger Maria for dejlig  ernæringsrigtig økologisk mad til alle børnene i Tryllefløjten. De voksne får hver dag et pædagogisk måltid. 

Maria går på barsel den 7/11 2016
 køkkenmedhjælper
Sabrina
 

2 -3 vikarer
 
Vi har altid ansat 2-3 vikarer, der kommer jævnligt i huset

pædagog hos Græshopperne
Maria
 
Thomsen

medhjælper, barselsvikar
Siri
 

medhjælper, barselsvikar
Maria
 

Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Tryllefløjten | August Wimmersvej 2 | 2500 Valby  | 36440906  | ligarb@buf.kk.dk
Gør denne side til din startside