Personale
Leder
Lise
 
Garbers

Mine fortrukne værdier i ledelsesarbejdet er dialog, respekt, synlighed, åbenhed og anerkendelse.
Jeg lægger vægt på at skabe trivsel og nærvær, ved at være imødekommende.

Mit mål med min indsats er at skabe: -  et godt sted for børnene - en god arbejdsplads og en god økonomi.

Mit motto er: Struktur og kreativ tænkning går hånd i hånd.

Jeg har været leder i dette hus siden 1/4 2007.
Velkommen til Tryllefløjten


Pædagog i Verdensrummet
Lena
 
Kahr
Jeg brænder for at arbejde med de ældste børnehavebørn - Astronauterne. Mit speciale er sang - og musikpædagogik, samt skoleforberedende projekter ; historiske, natur videnskabelige og filosofiske -  Hvor jeg arbejder med så mange veje til læring som muligt.

Pædagogmedhjælper i Verdensrummet
Anders
 
Vestergaard
Nærvær og humor er vigtigt, for mig i min tilgang til børn. Jeg kan godt lide at inspirere børns fantasi, gennem kreative projekter, tegninger og leg.  

Pædagog i Verdensrummet
Nanna
 
Sørensen
Nanna er  ansat i en pædagogstilling i Verdensrummet. Nanna er god til at lytte til børnene og giver dem en god oplevelse hver dag. Nanna er ved at uddanne sig til pædagog.


Pædagog i Mælkevejen
Klaus
 
Christoffersen
Jeg hedder Klaus og er pædagog i Mælkevejen, hvor jeg også er trivsels ansvarlig
Det jeg brænder allermest for er idræt, bevægelse og de kreative ting. 
Jeg holder meget af at være udenfor hvor man kan bruge sin krop og sanser.

Pædagog i Mælkevejen
Brian
 
Kjærgaard
Jeg er i team med Klaus og Mia i den ene storbørns gruppe . Jeg har flere års erfaring fra både børnehave og fritidshjem. Jeg er også sprogansvarlig i Mælkevejen 

Pædagogmedhjælper i Mælkevejen
Mia
 
Bøje Sørensen
Jeg hedder Mia og jeg er pædagogmedhjælper i storbørns gruppen Mælkenvejen. Jeg holder meget af at lave historie fortællinger og kreative ting med børnene. 

Pædagog i Ønskeøen
Eva
 
Kristiansen

Pædagog i Ønskeøen
Maja
 
Fält

PGU i Ønskeøen
Tina
 
Warburg

Jeg er uddannet pgu’er. Jeg startede i vuggestuen, rykkede videre ned i græshoppehulen, hvor jeg er nu. Jeg fungerer som trivsels agent hvilket indebærer, at jeg især skal være særligt opmærksom på om der skulle være børn der ikke trives på stuen. Men også være med til at opretholde trivslen her i institutionen i fællesskab med de andre trivsels agenter.

Derudover kan jeg godt lide, at beskæftige mig med naturen samt at være kreativ.


Pædagog i Basisgruppen
Brigitte
 
Skov
Jeg er pædagog i Bassisgruppen og er særligt interesseret i sprog, krop og bevægelse. 

Pædagog i Basisgruppen
Gitte
 
Ag
Gitte er pædagog i Skattekisten. 

Pædagog i Basisgruppen
Rikke
 
Kristensen
Rikke er pædagog i Skattekisten

Pædagog hos Græshopperne
Nurgül
 
Caliskan

Jeg er uddannet pædagog. Jeg startede i et barselsvikariat i vuggestuen. Jeg blev så glad for huset, at jeg sprang til med det samme, da jeg fik tilbudt stillingen i græshoppehulen. Der er jeg så nu. Jeg fungerer som sprogansvarlig. Min opgave i forhold til det er, at have en særlig fokus på sprog generelt i arbejdet med børnene, men også i forhold til børn hvor der er brug for en særlig indsats.  Dette gør jeg bl.a. ved, at trække på min andre interesser som er sang, rytmik og rim, remser. Derudover er jeg også glad for kreative samt motoriske aktiviteter med børnene.


Pædagog hos Græshopperne
Betina
 
Krossdal Holm Møller
Ida er vores faste afløser og hjælpende hånd.
Hun vil være at se i alle grupper, når der er behov for det.

PGU hos Græshopperne
Charlotte
 
Dalgaard
Charlotte er ansat i småbørns gruppen Græshopperne. Jeg kan lide at arbejde med god kontakt til det enkelte barn. Jeg fungere samtidig som trivselagent her på stuen 

Pædagog i Solstrålen
Sanne
 
Johansen
Sanne er pædagog i vuggestuen(Solstrålen). Sanne er interesseret i børns sproglige udvikling.  


Pædagog i Solstrålen
Karin Delfs
 
Jeg er elsker at være i vuggestuen, fordi det er et givende arbejde, med en masse skønne børn.
Jeg kan godt lide at lave kreative aktiviteter og rytmik/bevægelseslege sammen med børnene.
Jeg synes det er vigtigt med et godt forældresamarbejde.
Jeg ønsker at barnet skal få mest muligt ud af sin tid i vuggestuen

Medhjælper på Solstrålen
Cecilie Nielsen
 
Cecilie er medhjælper i vuggestuen

pædagogstuderende
Annica
 
Berlin Harder
Annica er studerende fra den 1/6 -30/11 2016.

Pædagog på Stjerneskuddet
Carina
 
Damborg Jensen

Jeg er pædagog på stjerneskudet.
Jeg bræder for sang og rytmik og den sproglige udvikling.
Jeg er god til det kreative.


Pædagog i Stjerneskuddet
Julia
 
Heilskov Mortensen

Medhjælper i Stjerneskuddet
Tahani
 
El-Hyek
Tahani er medhjælper i vuggestuen. Tahani er glad for at give de små børn masser af god omsorg. 

Medhjælper i Stjerneskuddet
Sarah
 
Sørensen

Runner i Tryllefløjten
Nanna
 
Hansen
Imødekommenhed, nærvær, omsorg og humor er nogle af nøgleordene i min tilgang til børnene

Pædagog i ØnskeØen
Anne
 
Lytthans

Jeg har blandt andet børns sproglige udvikling som min interesse.  Anne har foruden sin pædagogiske uddannelse en uddannelse som Gøsselpædagog(motorik og bevægelse)

Anne er på barsel fra den 26/11 2016. Økonoma
Maria
 
Trolle-Eng
Da vi er en del af Københavns kommunes madordning, sørger Maria for dejlig  ernæringsrigtig økologisk mad til alle børnene i Tryllefløjten. De voksne får hver dag et pædagogisk måltid. 

Maria går på barsel den 7/11 2016
 Køkkenmedhjælper
Karoline
 
Foldager

Økonoma barselsvikar
Maja
 
Pil
Maja er ansat fra den 1/11 2016

2 -3 vikarer
 
Vi har altid ansat 2-3 vikarer, der kommer jævnligt i huset

Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Tryllefløjten | August Wimmersvej 2 | 2500 Valby  | 36440906  | info@tryllefloejten.com
Gør denne side til din startside